VALİ ŞAHİN’DEN BİYOKÜTLE ELEKTRİK SANTRALİNE TAM NOT

Valimiz Hulusi Şahin, katı atıklardan çıkan metan gazını depolayarak elektrik üretimi gerçekleştiren ‘Batman Katı Atık Entegre Tesisi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Raman sahasında daha önce vahşi depolama alanı olan çöp sahasında incelemelerde bulunan Valimiz Hulusi Şahin’e Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Yürük, Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan, ilgili birim müdürleri ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Belediye Başkanlığımız ile Anahtar Enerji A.Ş. arasında imzalanan protokol ile vahşi depolama sahasında Biyokütle Elektrik Santrali kurularak katı atıklardan çıkan metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Günlük çöp miktarının artırılması durumunda yıllık ortalama üretimin 50 Milyon kWh seviyelerine kadar artabileceğine dikkat çeken Anahtar Enerji A.Ş. yetkilileri, bunun da ortalama 35 bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimine denk geleceğine dikkat çekti.

Yüklenici firmanın vahşi depolama sahasının haricinde düzenli depolama sahası talebine sıcak bakan Vali Şahin; evsel, tıbbi, hayvansal ve katı katıkların düzenli depolanarak daha yüksek miktarda elektrik enerjisinin sağlanacağı çalışma için gerekli adımların bir an önce atılmasını istedi.

Daha önce kokudan yaklaşılmayan ve çöplerin yanarak çevreye büyük zarar verdiği vahşi depolama alanının Biyokütle Elektrik Santrali ile bambaşka bir hal alarak çevre felaketini önlediğini belirten Valimiz, çalışmaların aynı hızda devam etmesini istedi. 

Rüzgardan Elektrik Üretimi İstatistikleri

Rüzgar ile 24 Saat İçerisinde Üretilecek Tahmini Elektrik Miktarı

Rüzgar santrallerinin kurulu olduğu bölgelerde gerçekleşecek tahmini rüzgar hızlarına göre 23.04.2021 00:00 itibariyle son 3 saat ve önümüzdeki 32 saat boyunca rüzgar santralleri ile üretilecek tahmini elektrik üretim miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Rüzgar ile 24 Saat İçerisinde Üretilecek Tahmini Elektrik Miktarı

Dönemsel Saatlik Ortalama Üretimler:
Son 365 gün: 2.113 MWh     Son 30 gün: 2.122 MWh     Son 7 gün: 3.054 MWh

Son 30 Günde Rüzgardan Elektrik Üretimi

Türkiye’de 04.08.2018 tarihinden önceki son 30 günde Rüzgardan gerçekleşen en düşük elektrik üretimi 21.448.300 kWh, en yüksek elektrik üretimi ise 110.167.220 kWh oldu. Son 30 güne ait üretim grafiği aşağıdaki gibidir. Grafik üzerindeki değerler GWh olarak verilmiştir. Türkiye’de günlük elektrik tüketimi 04.08.2018 tarihinde 0 GWh olarak gerçekleşmiştir. Kullanıcılarımız bu değer üzerinden aşağıdaki değerleri yorumlayabilir. Rüzgardan elektrik üretimi tahmini 05.08.2018 günü 117 GWh, 06.08.2018 günü için 59 GWh, 07.08.2018 günü 64 GWh, 08.08.2018 günü 87 GWh, 09.08.2018 günü 107 GWh, 10.08.2018 günü 103 GWh, 11.08.2018 günü 101 GWh, 12.08.2018 gününde ise 0 GWh’tır.

Son 30 Günde Elektrik Üretimi

Rüzgar Santralleri ile Aylık Elektrik Üretimi

2017 yılı Kasım ayı ve önceki 24 ayda gerçekleşen aylık Rüzgar elektrik üretimi istatistikleri grafiği aşağıda çıkarılmıştır. Üretim değerleri gigawattsaat olarak verilmiştir.

Aylık Elektrik Üretimi

Yıllar İtibariyle Rüzgardan Elektrik Üretimi

1998 yılından 2021 yılına kadar rüzgar ile elektrik üretimi bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo üzerindeki değerler gigawattsaat dır. 2021 yılı için verilen değerlerden “365” olarak işaretlenen değer 04.08.2018 tarihinden önceki 365 güne ait elektrik üretimi değerini gösterir. 2021 olarak işaretlenen değer ise 1 Ocak – 04.08.2018 tarihleri arasındaki 0 kWh olan 2021 yılı içindeki rüzgar santralleri ile elektrik üretimi verisini gösterir. Son iki sütundaki değerler geçici olup yıl sonunda revize edilecektir.

 Yıllık Elektrik Üretimi İstatistikleri

Rüzgar ile Elektrik Üretiminin Önceki Yıllara Göre Artışı

Türkiye’de ilk olarak 1998 yılında başlayan rüzgar ile elektrik üretimi ilk yılını 6 milyon kilovatsaat üretim ile kapatmıştı. Sonraki yıl 21 milyon kilovatsaate çıkan üretim miktarı %250 artış göstermiş idi. Sektörün henüz emeklediği bu yıllarda hızlı büyümeler görülse de 2015’i 11,5 milyar kilovatsaat üretim ile kapatan sektör 2014’e göre üretimini %38 oranında arttırmayı başardı.

Rüzgar ile Elektrik Üretiminin Önceki Yıllara Göre Artışı

Rüzgar Üretiminin Toplam Tüketimi Karşılama Oranı

1998 – 2021 döneminde rüzgar ile elektrik üretiminin toplam tüketimi karşılama oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2021 yılına ait değer 04.08.2018 tarihi itibariyledir.

Rüzgar Üretiminin Toplam Tüketimi Karşılama Oranı

Enerji Nedir? Enerji Kaynakları Nelerdir?

Türkçesi “Erke” olan enerji, en basit anlamıyla hareket ettirici güç demektir. Bunu, iş yapma anlamında da düşünmek mümkündür. Dolayısıyla her üretim faaliyeti, belli bir enerji harcamasını gerektirir.

Hemen hemen yaptığımız her şey için enerjiye ihtiyaç duyarız. Kuvvetli olabilmek için yemek yeriz ve enerjimizi yemek yiyerek alırız. Yemek yapmak için fırın ve/veya ocak kullanırız ve bu cihazları enerjiyle çalıştırırız. Yemeğimizin hammaddelerini yetiştirmek, toplamak ve yemeye hazır hale getirmek için enerjiye ihtiyaç duyarız.


Enerji Çeşitleri Nelerdir?

 1. Depolanmış veya potansiyel enerji 
 2. Hareket halinde veya kinetik enerji

Bu iki halden biri olarak yaşamımızda yer alan enerji çok farklı formlarda olabilmektedir. Mühendislik ve ekonomik açıdan en çok kullanılan enerji formları ise şu şekildedir:

 • Termal (Isıl) Enerji,
 • Işınım Enerjisi (Isıl Enerji, Nükleer Enerji),
 • Hareket Enerjisi (Kinetik Enerji),
 • Elektrik Enerjisi,
 • Kimyasal Enerji,
 • Manyetik Enerji,
 • Nükleer Enerji
 • Yer Çekimi

Enerji Kaynakları Nelerdir?

enerji kaynakları

Yenilenebilen enerji kısaca özetlemek gerekirse; enerji üretimi için doğal süreçlerden yararlanılan, kullanılan kaynakların tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez, fosil enerji kaynakları ise, organik bazı kaynakların belli jeolojik zamanlarda ve devirlerinde, fosilleşmesi sonucu oluşan ve tüketildikçe yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır.


Enerji Kaynakları Nasıl Sınıflandırılmaktadır?

enerji kaynakları

Çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak ekonomik amaçlarla enerji elde edilebilen kaynaklara enerji kaynakları denir.

Enerji, çok çeşitli formlarda olabildiği için sınıflandırılması da farklı şekillerde yapılmaktadır. Bu yüzden enerjideki sınıflandırmalar bazı kriterlere göre yapılmaktadır. Yaygın olarak enerji kaynakları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Sürdürülebilirlik (Tükenebilirlik) Durumlarına Göre Enerji Kaynakları: Bu sınıflandırmayı, enerji kaynağının kendini yenileyebilme durumuna göre yapılan sınıflandırma olarak adlandırabiliriz.
  • Yenilenebilir (Alternatif) Enerji Kaynakları: Yenilenebilir enerji kaynağı, enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi, Jeotermal enerjisi, Biyokütle enerjisi, Hidrojen enerjisi, Dalga enerjisi, Gelgit enerjisi, Piezoelektrik Enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları olarak sıralanabilir.
  • Yenilenemeyen (Fosil, Kovansiyonel, Geleneksel) Enerji Kaynakları: Bunlara, birincil kaynaklar, primer kaynaklar, konveksiyonel kaynaklar gibi adlar da verilir. Klasik, alışılmış, veya geleneksel anlamında olan konvansiyonel enerji kaynakları terimi, günümüzde daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
   Bu grup enerji kaynaklarının en dikkat çekici özelliği, yenilenemez olmaları, yani bir kez kullanılabilmeleri ve tükenir olmalarıdır. Pek çok uzman, bu kaynakların yeni rezervlerin keşfi yoluyla çoğaltılabilir olmasına rağmen günün birinde mutlaka tükeneceğini kanaatindedir.
   Kömür, petrol, doğal gaz, uranyum ve toryum gibi nükleer kaynaklar ve bitümlü şistleri bu grupta yer alan kaynaklar yenilenemeyen enerji kaynakları olarak sıralayabiliriz.
 • Dönüştürülebilirliklerine Göre Enerji Kaynakları: Enerji kaynaklarının doğrudan/dolaylı olarak enerji kaynağı olarak kullanılması durumuna göre yapılan sınıflandırmadır.
  • Birincil Enerji Kaynakları: Kullanıldıklarında esas nitelikleri değiştirilmeden doğrudan doğruya enerji veren kaynaklar bu kategoride yer almaktadır. Kömür, nükleer, biyokütle, hidrolik, dalga enerjisi bu kategoride sayabileceğimiz enerji kaynaklarıdır.
  • İkincil Enerji Kaynakları: Doğal nitelikleri farklı bir enerji kaynağı durumuna getirildikten sonra yararlanılan enerji kaynakları bu kategoride yer almaktadır. Elektrik, benzin, mazot, ikincil kömür, kok, LPG enerjisi bu kategoride sayabileceğimiz enerji kaynaklarıdır.
 • Yeraltı-Yerüstü Kaynaklı Olmalarına Göre Enerji Kaynakları: Enerji Kaynağının yerüstünde/yeraltında oluşmasına göre yapılan sınıflandırmadır.
  • Yeraltı Enerji Kaynakları: Bunlar, çeşitli kömürler, petrol, doğalgaz, termo-nükleer petrol, jeotermal kaynaklar, şistler, nükleer enerji kaynakları olarak nispeten çeşitlidir. Uranyum ve toryum gibi metalik olanlarla, jeotermal kaynaklar hariç, bunlara, fosil enerji kaynakları da denir.
  • Yerüstü Enerji Kaynakları: Güneş, rüzgar, biyokütle kaynakları gibi kaynaklar bu kategoride yer almaktadır. Bu kaynaklar sürdürülebilir kaynaklar olarak büyük önem taşırlar.
 • Organik-İnorganik Olmalarına Göre Enerji Kaynakları: Enerji kaynaklarını, genetik açıdan da sınıflandırmak mümkündür.
  • İnorganik Kökenli Enerji Kaynakları: En tipik örnekleri, uranyum ve toryum metalleri grubudur.
  • Organik Kökenli Enerji Kaynakları: Jeolojik zamanlarda yetişmiş olan dev yapılı çeşitli bitkilerin (Lepidodendronlar, Siggillarialar, Pecopterisler, Galamitesler, Filicalesler gibi), zamanla yer kabuğu katmanları içinde kalarak, fosilleşmeleri sonucu oluşmuşlardır.
 • Fiziksel Haline Göre Enerji Kaynakları: Enerji kaynağının oda koşullarındaki fiziksel durumuna göre yapılan sınıflandırmadır.
  • Katı Enerji Kaynakları: Kömür, odun vb.gibi biyokütle atıkları, uranyum gibi kaynaklar burada yer alır.
  • Sıvı Enerji Kaynakları: Petrol, LPG, Mazot,biyodizel gibi kaynaklar burada yer alır.
  • Gaz Enerji Kaynakları: Doğalgaz, Metan Gazı, Biyogaz gibi kaynaklar bu kategoride yer alır.